021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan pokrenula je vrlo važan postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra K.O. Sutivan. Izvođač radova u vrijednosti od 143.000,00 kuna je tvrtka Geokarta d.o.o., a 70%  sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna osigurala je Splitsko-dalmatinska Županija. Razgraničava se u ovoj fazi 5600 metara obalne linije, što se odnosi na čitavo građevinsko područje Općine i na zonu Junče ravan. Geodetski elaborat biti će dovršen do kraja tekuće godine. Uz zahvalu SDŽ na osiguranim sredstvima za provedbu ovog zahvata napominjemo da se radi o vrlo važnom postupku koji osigurava kvalitetno upravljanje pomorskim dobrom kao jednim od najvažnijih resursa naše općine. Ovaj zahvat omogućit će provedbu novih ulaganja u uređenje pomorskog dobra i olakšano izdavanje koncesija što će rezultirati i poticanjem zapošljavanja te aktiviranjem tog resursa u razvojnim ciljevima Općine Sutivan. Nastavak poslova na razgraničenju preostalog dijela obale provesti će se u skladu sa proračunskim mogućnostima Općine u što skorijem roku.