021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurati će svim učenicima osnovnih škola od prvog do osmog razreda udžbenike za školsku godinu 2019/2020. Općina Sutivan osigurava svim sutivanskim školarcima od prvog do osmog razreda osnovne škole nabavu drugih obrazovnih materijala i školskog pribora kao što su: radne bilježnice, omote i likovne mape. Detalje i termine podjele materijala će biti objavljeni na službenim stranicama Općine Sutivan (www.sutivan.hr) i na web stranicama O.Š. Supetar (www.os-supetar.skole.hr). Iste obavijesti će biti objavljene na oglasnim pločama Općine Sutivan.