021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Kao i svake godine, Općina Sutivan je osigurala sredstva u proračunu za besplatne radne materijale za djecu u osnovnoj školi te podjela istih započinje 01.09.2023 u uredu TZO Sutivan.

Materijali su složeni u vrećice koje su označene imenom i prezimenom svakog školarca. 

Obavještavaju se roditelji djece iz Sutivana, koji pohađaju osnovnu školu, da od petka 01.09.2023.g. mogu preuzeti obrazovne i drugi materijale u uredu TZO Sutivan. Predlažemo roditeljima da djecu ne šalju samu po radne materijale zbog težine vrećic.  

Obrazovni i drugi materijali koji će biti podijeljeni u TZO Sutivan:

radne bilježnice, bilježnice (tzv teke), radni materijal za tehničku kulturu,  likovne mape.

Podjela udžbenika ?

Učenici će udžbenike preuzeti u Područnoj školi (1. – 4. razreda) te u Osnovnoj školi Supetar (5. – 8. razreda).

O vremenu i načinu preuzimanja biti ćete naknadno obaviješteni od strane OŠ na njihovim mrežnim stranicama.

Općina Sutivan