021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U subotu, 07.06.2019 počinje tradicionalna kulturno – sportska manifestacija “Stivansko Lito 2019” i to s duplim programom; otvorenjem slikarske izložbe Ante Kaštelančića u galeriji Blue Lavender te sajmom proizvoda otoka Brača “Island Living”. Bogati program kazališnih predstava, koncerata, izložbi, filma, sporta i drugih kulturno zabavnih aktivnosti traje sve do 16. rujna tekuće godine kad manifestaciju zatvara tradicionalni ljetni međunarodni karneval. Lokacije izvođenja aktivnosti su: bina na rivi ispred Kavanjinovih dvora, “Veliki most”, šetalište u ulici stivanskih antifašista, ljetno kino, malonogometno igralište na Bunti, dvorana Sokolana, šimatorij crkve Uznesenja Marijina. Obavijesti o pojedinom događaju će biti dostupne putem oglasnih ploča, web stranica www.sutivan.hr i www.visitsutivan.com te našim facebook kanalima.