021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Krenuli su radovi na realizaciji prometnog rješenja po zadnjim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja “Dekleva”. Nakon provedenog postupka Jednostavne nabave za radove na uređenju prometnice OS6  Dekleva  odabrana je tvrtka Gradnja Livel Sutivan doo iz Sutivana sa cijenom od 86.033,79 kn (s PDV-om) Ovaj put je samo jedan dio infrastrukturnog zahvata u UPU “Dekleva” kojim se omogućava stvaranje svih preduvjeta za normalan život budućih stanovnika u toj atraktivnoj zoni. Ovim putem se zahvaljujemo obiteljima Grubšić, Ljubetić i Butković koje su se u ime javnog interesa odrekli dijela vlastitih čestica kako bi se put produžio na korist svih sadašnjih i budućih žitelja područja Dekleva.