021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Nakon što je uređena I. faza zaobilaznice koju je Sutivan iščekivao od formiranja Općine 1997. godine, kojom su riješeni brojni infrastrukturni problemi (rasterećena riva od teretnog prometa, omogućena suvremena regulacija prometa adekvatna turističkom mjestu poput Sutivana, omogućeno više izlaznih pravaca iz centra Sutivana) započeli su radovi na produženju zaobilaznice (II. Faza) i to probijanjem trase kako smo i obećali u programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ova etapa zaobilaznice dolazi do područja “Dekleve” te će rasteretiti ulicu Bana Josipa Jelačića koja je pod velikim prometnim opterećenjem u ljetnim mjesecima.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave zaključen je Ugovor sa izvođačem „Gradnja Livel Sutivan doo“ . Stručni građevinski nadzor je Šime Matić, inž.građ. Trošak radova iznosi 537.310,54 kn. Pravodobno je prijavljen nastavak građenja Zaobilaznice Sutivan dionica 2, II faza. Radovi će se izvoditi sukladno Građevinskoj dozvoli odnosno Potvrdi glavnog projekta.

Izvoditi će se slijedeći radovi:

Pripremni radovi u dužini od 430m’ (odnosno od km 1+620 do km 2+049,13 ) te zemljani radovi u dužini od 270m’ (odnosno od km 1+620,00 do km 1+890,00).

Planiramo i u 2019. godini istom dinamikom nastaviti radove na zaobilaznici koja bi u konačnici trebala doći do uvale Likva.