021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan započela je radove na izgradnji mjesne mreže u ulici Grlica koja obuhvaća vodovodnu mrežu te fekalni kolektor i kolektor oborinskih voda. Nakon provedene javne nabave radove čija je vrijednost procijenjena na 881.720,20 kuna izvodi bračka tvrtka Berica d.o.o. sa planom dovršetka radova do proljeća tekuće godine. Radove sufinancira Splitsko-dalmatinska županija kojoj se i ovom prilikom zahvaljujemo na potpori i praćenju infrastrukturnih i drugih važnih zahvata na području Općine Sutivan.

Dovršetkom radova svi stanovnici ulice Grlica ostvarit će priključak svojih objekata i stambenih jedinica na kanalizacijski sustav odvodnje fekalnih tvari u čije održavanje i redovitu nadogradnju Općina svake proračunske godine ulaže znatna sredstva. Sutivan već sada ima vrlo visok postotak objekata spojenih na kanalizacijsku mrežu što je ključno za održavanje čistog i zdravog okoliša a posebno obalnog pojasa i plaža kao jednog od glavnih turističkih resursa ovog mjesta kao i otoka Brača u cjelini.