021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Dana 30.07.2020 s početkom u 10:30 h otvorena je apoteka “Zdravstvena ustanova Ljekarne Vujanović” na adresi Perića kala 20 u Sutivanu. Prepoznavajući potrebu mještana Sutivana za zdravstvenim potrepštinama, Općina Sutivan je odlučila sufinancirati najam prostora za apoteku te na taj način olakšati otvaranje ove prijeko potrebne ustanove.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE VUJANOVIĆ

JEDINICA 3

PERIĆA KALA 20, SUTIVAN

telefon: 021/400-795

Radno vrijeme

PONEDJELJAK 10:30 – 17:30

UTORAK, SRIJEDA 7:30 – 14:30

ČETVRTAK 10:30 – 17:30

PETAK 7:30 – 14:30

SUBOTA 7:30 – 12:30