021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Završena je prva faza uređenja “Lokvice” na Plitvinama. Dorađeni su potporni zidovi, obnovljen je glavni zid sa sjeveroistočne strane, produbljen je dovodni kanal, okolno raslinje i stabla su obrezani, napravljena su parking mjesta… Izvođač radova je tvrtka Vodoprivreda Split d.d. a investitor su Hrvatske vode. U sljedećoj fazi postaviti će se klupice i stolovi. Obnoviti će se i urediti prilazna cesta te će taj spomenik nekim prošlim, sušnijim vremenima dobiti svoje novo, izletničko ruho.