021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Kako bi se podigla kvaliteta usluga u stivanskoj sportskoj dvorani “Sokolana” koja zadnjih godina izvrsno servisira sportske potrebe Sutivana i ostalih bračkih mjesta, naročito u zimskoj sezoni, nedavno je postavljeno 38 garderobnih ormarića u cilju sigurnog odlaganja osobnih stvari za vrijeme korištenja dvorane. Nabavljene su i vrlo važne višenamjenske podloge koje će omogućiti korištenje dvorane i u druge društvene svrhe što do sada nije bilo moguće zbog zaštite parketa na koji se smije samo u čistoj i prigodnoj sportskoj obući. Prekrivanjem parketa zaštitnim podlogama dvorana će se u slučaju potrebe moći koristiti i za koncerte, predstave, razna okupljanja i događanja za koja do sada u Sutivanu nije postojao dovoljno veliki zatvoreni prostor. Zanimljivo je da je polovicu značajnih ulaganja u spomenutu opremu osigurala Općina Sutivan, a drugu polovicu anonimni donatori kojima se i ovim putem iskreno zahvaljujemo na potpori i suradnji.

U planu su i druga ulaganja u stivansku sportsku infrastrukturu o kojima ćemo vas izvještavati na ovim stranicama.