021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Načelnik Ranko Blažević, u ime Općine Sutivan je danas donirao 500 vericifiranih antigen testova na COVID-19 virus bračkom epidemiologu dr. Nadanu Šeriću i voditelju ispostave Supetar Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Ovim brzim testovima će se olakšati i ubrzati rad bračkim zdravstvenim djelatnicima. Prednost ovih testova je ta što se mogu rabiti van laboratorija, skladište se na sobnoj temperaturi, rezultati testova su poznati nakon 15 minuta. U načelu testovi koji detektiraju antigene imaju nešto nižu osjetljivost (96.52%) u odnosu na molekularne testove . Stoga negativne rezultate antigenskog testa treba promatrati u kontekstu ostalih čimbenika, uključujući moguću prethodnu izloženost virusu, pojavnosti kliničkih simptoma, itd., a ako je rezultat dvojben, unutar nekoliko dana može se napraviti i molekularna dijagnostika na prisustvo SARS-CoV-2 virusa.