021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Kako bi se ublažile negativne posljedice uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, Općina Sutivan donijela je niz mjera usmjerenih ka pomoći gospodarstvenicima i lokalnom stanovništvu.

Prvi paket mjera, koje je Općinsko vijeće Općine Sutivan donijelo na svojoj 25. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, obuhvaća sljedeće oblike pomoći gospodarstvenicima i lokalnom stanovništvu:

–         Smanjena je  naknada za korištenje javnih površina za postavljanje štekata, pokretnih naprava i sl. i to za 50%,

–         roditelji/skrbnici oslobođeni su u cijelosti  obveze plaćanja cijene programa Dječjeg vrtića „Sutivan“  i to od mjeseca ožujka 2020. godine pa do kraja pedagoške 2019./2020. godine,

–         obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Općine Sutivan sufinancirati će se nabava i dovoz vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i to u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kn po svakom pojedinom OPG-u,

–         cijena naknade za korištenje parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu „Pjover“, koja je ranije iznosila za mjesece lipanj 800,00 kn, srpanj 1.000,00 kn, kolovoz 1.000,00 kn i rujan 800,00 kn (ukupno 3.600,00 kn), umanjena je na način da je za četiri spomenuta mjeseca utvrđena jedinstvena cijena koja iznosi 1.500,00 kn,

–         građevinskim tvrtkama omogućeno je izvođenje građevinskih radova do 1. srpnja 2020. godine.

 Drugi paket mjera predstavljaju mjere racionalizacije i rasterećenja proračuna Općine Sutivan za 2020. godinu koje je donio općinski načelnik:u 2020. godini službenicima i namještenicima u Općini Sutivan neće biti isplaćene prigodne nagrade (regres, uskrsnica, božićnica), obustavljeni su svi postupci javne nabave, osim kapitalnih projekata iz EU fondova te su znatno smanjena sredstva za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Sutivan. 

Nadamo se da će donesene mjere zajedno s onima koje provodi Vlada RH pomoći da svi zajedno lakše prebrodimo financijsku krizu koja je nastala kao izravna posljedica pandemije i da ćemo zajedništvom i razumijevanjem iz ove teške situacije izaći jači i iskusniji nego što smo bili do sada.

DOWNLOAD DOKUMENTACIJE

Javni poziv OPG

Obrazac zahtjeva