021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan postala je vlasnik zemljišta na kojem planira izgradnju nove vodospreme koja će pomoći strateški razvoj poljoprivredne proizvodnje na širem području Česminice i realizaciju infrastrukture poduzetničke zone Paklenica. Općina je stupila u vlasništvo čestice zemlje 522 K.O. Sutivan, dijelom ulaganjem vlastitih sredstava u otkup zemljišta a dijelom donacijom poduzeća ILIĆ DVOR HOTEL d.o.o. Na zemljištu veličine 2564 m2 pristupit će se postupku ishođenja građevinske dozvole prijeko potrebne vodospreme prema izrađenom idejnom projektu čim se ostvari upis u zemljišne knjige.   
Nova vodosprema omogućiti će akumuliranje 250 m3 vode te niz novih priključaka za poljoprivredu i gospodarstvenike na spomenutom području što će pomoći gospodarskom razvoju Sutivana.
Općina Sutivan već godinama potiče uzgoj domicilnih poljoprivrednih kultura i razvoj poljoprivrede na svom području osiguravajući proračunska sredstva za otkup sadnog materijala, monitoring i preventivnu zaštitu od bolesti koje ugrožavaju nasade palmi i maslinike na području Sutivana. U uređenje zelenih površina, parkova i nasada također se ulažu znatna sredstva kako bi Sutivan bio što zdravije i ugodnije mjesto za život i povremeni boravak brojnih posjetitelja.