021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

IZGLEDAJU LI VAŠE MASLINE ILI PALME OVAKO KAO NA SLIKAMA!?!

OVE ŠTETE UZROKUJE NOVA VRSTA ŠTITATSTE UŠI KOJA JE OPASNOST ZA MASLINARSKU PROIZVODNJU.

POSEBNO SU OSJETLJIVE MASLINE NA KOJIMA JE ŠTETNIK U OVOM RAZDOBLJU VIDLJIV NA PLODOVIMA.

PREGLEDAJTE VAŠE OKUĆNICE I MASLINIKE I UKOLIKO VIDITE OVAKVE SIMPTOME, KONTAKTIRAJTE OPĆINU SUTIVAN ILI KOMUNALNOG REDARA.

OPĆINA SUTIVAN U SURADNJI SA ZAVODOM ZA ZAŠTITU BILJA, HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO PROVODI MONITORING ŠIRENJA OVOG ŠTETNIKA.

ZARAŽENI PLODOVI I LIŠĆE MASLINE

ZARAŽENO LIŠĆE PALME