021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Odlične vijesti ovih dana stižu iz središta LAG-a Brač; dva projekta razvoja sporta Općine Sutivan su odabrana na LAG-ovom natječaju .

  1. PROJEKT: Građenje i opremanje javne zelene površine – park „Tatinja“

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Brač“ donijelo je pozitivnu ODLUKU O ODABIRU PROJEKTA kojom se utvrdilo da je Zahtjev za potporu „Građenje i opremanje javne zelene površine – park „Tatinja“  na LAG Natječaju za provedbu tipa operacije 3.3.1. LRS LAG-a „Brač“ odabran za dodjelu potpore.

Temeljem provedenog postupka ocjenjivanja projekta od strane Ocjenjivačkog odbora, Zahtjev za potporu projekta „Građenje i opremanje javne zelene površine – park „Tatinja“, nalazi na četvrtom mjestu Konačne rang liste.

Općina Sutivan na svojem području ima nekoliko (klasičnih) dječjih igrališta namijenjenih za djecu vrtićke dobi, međutim općina nema specifično uređeni sportski/rekreativni sadržaj ovog tipa koji bi bio dostupan za korištenje svima, u bilo koje vrijeme dana.

Završetkom projekta bit će uređena javna površina – park koja će se sastojati od nekoliko odvojenih tematskih prostora namijenjenih različitim dobnim uzrastima. Unutar predmetnog zahvata izgradit će se šetnica sa pratećim sadržajima kao što su teretana na otvorenom, uređeni platoi,  staza za pumptrack te elementi urbane opreme ( klupe i koševi za smeće).

Uređenjem javne zelene površine (parka) Tatinja želimo izgraditi društvenu infrastrukturu namijenjenu u sportsko-rekreacijske svrhe. Također, želimo stvoriti uvjete za kvalitetnije bavljenje sportom, te potaknuti djecu i mlade na pojačani sportski angažman, druženje u prirodnom okruženju i time obogatiti društveni život lokalnog stanovništva.

Obzirom  na  relativno  veliku površinu postojećeg parka, željelo  se minimalno  intervenirati u prostoru sa postavom sprava za vježbanje, uz potpuno očuvanje postojeće vegetacije pogotovo u vidu stvaranja hladovine. Između postojećih stabala se postavljaju sprave za vježbanje i rekreaciju.

Vrijednost projekta iznosi: 493.520,63 kuna

Odobreni iznos sufinanciranja/potpore iznosi 371.975,00 kn (75% ukupne vrijednosti)

Sredstva navedene potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

2. PROJEKT: Opremanje sportske građevine – Polivalentna dvorana Sokolana

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Brač“ donijelo je pozitivnu ODLUKU O ODABIRU PROJEKTA kojom se utvrdilo da je Zahtjev za potporu „Opremanje sportske građevine – Polivalentna dvorana Sokolana“  na LAG Natječaju za provedbu tipa operacije 3.3.1. LRS LAG-a „Brač“ odabran je za dodjelu potpore.

Temeljem provedenog postupka ocjenjivanja projekta od strane Ocjenjivačkog odbora, Zahtjev za potporu projekta „Opremanje sportske građevine – Polivalentna dvorana Sokolana“ nalazi na prvom mjestu Konačne rang liste.

Realizacijom ovog projekta izgraditi će se i unaprijediti sportska infrastruktura što će imati izravne pozitivne učinke na ciljanu skupinu i krajnje korisnike. Poboljšanjem sportske infrastrukture razvit će se sadržaji za slobodno vrijeme, čime će se poboljšati životni uvjeti lokalnog stanovnika naselja ali i šire društvene zajednice, stvorit će se preduvjeti za uravnoteženi društveni i socijalni razvoj

Projektom je predviđeno opremanje dodatnom opremom za teretane, opremanje dodatnom opremom za potrebe predškolske i školske dobi. Najinteresantni dio projekta je  opremanje glavnog dijela dvorane s Boulder – niskom stijenom za penjanje s pripadajućim strunjačama koja će kao takva biti jedina na otoku Braču smještena u zatvorenom prostoru.

Dvorana Sokolana je polivalenetna dvorana te se ista koristi za niz dvoranskih sportova. Nakon završetka projekta u dvorani će moći trenirati sportski penjači, alpinisti, alpinistička društva, boulderaši i svi ostali koji se žele upoznati sa slobodnim penjanjem, naučiti ovaj zanimljiv sport ili jednostavno doći i izabrati “bouldering” ili “climbing” kao razonodu, odmor ili odušak od posla i svakodnevice.

Vrijednost projekta iznosi: 249.001,34 kn

Odobreni iznos sufinanciranja/potpore iznosi 199.201,07 kn (80% ukupne vrijednosti).

Sredstva navedene potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske.