021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Prekid u isporuci električne energije 02.02.2018. u trajanju od cca 4 sata označio je kraj svih građevinskih i elektromontažnih radova na elektroenergetskom objektu DV 2×20(10) kV Milna – Sutivan.

Taj objekt, za koji je prva tehnička dokumentacija izrađena zalaganjem Općine Sutivan 2008. godine, ujedno najveća investicija HEP ODS d.o.o. „Elektrodalmacije“ Split, na području Brača u posljednjih nekoliko godina, predstavlja ogromno kvalitativno i kvantitativno poboljšanje u opskrbi električnom energijom dijela Općine Milna (naselja Ložišća i Bobovišća s gravitirajućim vikend naseljima), Općine Sutivan i zapadnom dijelu Grada Supetra, te ujedno omogućava i razvoj i izgradnju svih novoplaniranih zona (turističkih, stambenih i gospodarskih) na prostoru kojim prolazi.

Dosadašnji, stari DV 10 kV, na drvenim stupovima, bio je podložan čestim kvarovima, zbog djelovanja posolice, dotrajalosti drvenih stupova i čestih požara otvorenih prostora koji su dovodili do dugotrajnih prekida u isporuci električne energije. Također, zbog presjeka vodiča (3×50 mm2), predstavljao je i ograničavajući faktor u isporuci vršne snage, te onemogućavao izgradnju novih, velikih turističkih i objekata druge namjene. Ujedno, kao jedini DV, energetski je povezivao  sva naselja (Ložišća, Bobovišća, Bobovišća n/m, Vičju Valu, Tihu Malu) sa Sutivanom pa je bilo koji kvar dovodio do prekida isporuke svim potrošačima.

Izgradnjom novog DV, kao dvostrukog, odvojila se energetska mreža navedenih naselja kao samostalna, te je i Sutivan, kao samostalno naselje, priključeno-spojeno direktno na čvornu točku distribucijske mreže – TS 35/10 kV Milna.

Umjesto cca 150 drvenih stupova postavljeni su novi čelični stupovi (41 kom, visine od 13 – 22 metra. Za izgradnju novog DV izgrađeno je oko 6000 metara pristupnih puteva, utošeno cca 500 m3 betona u temeljne rupe, ugrađeno 70-tak tona čelične konstrukcije i 20-tak tona aluminijskih vodiča. Ugrađeno je i 6000 metara podzemnog kabela 20 kV.

Stavljanjem pod napon novog DV bitno se povećava sigurnost u opskrbi svih potrošača (praktički se eliminiraju prekidi isporuke koji su nastajali zbog drvenih stupova na DV) te se, zbog povećanja presjeka vodiča, podiže i kvaliteta isporučene električne energije.

Prije početka turističke sezone 2018. predviđa se još izgraditi i kabelsku vezu od posljednjeg stupa na ulazu u Sutivan do TS „Bračplastika“, kako bi se demontirao i preostali dio DV na drvenim stupovima preko Glavice, te na taj način tehno-energetski dovršio projekt „SUTIVAN“.