021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na novo-uređenoj lokaciji u borovoj šumici na “starom” putu prema Mircima u organizaciji BK Grma nizom aktivnosti koje smo najavili u prošloj objavi obilježen je dan planete Zemlje u Sutivanu.