021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Nabava i podjela udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala za školsku godinu 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurat će svim učenicima udžbenike za školsku 2021./2022. godinu. Općina Sutivan će, kao i prijašnjih godina, osigurati preostale obrazovne i radne materijale. Učenici će udžbenike preuzeti u Osnovnoj školi Supetar. O vremenu i načinu preuzimanja biti ćete naknadno obaviješteni od strane OŠ na njihovim mrežnim stranicama.Materijal koje nabavlja Općina Sutivan (radne bilježnice, bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu te likovne mape) biti će podijeljene u Sutivanu.  O mjestu, datumu i načinu preuzimanja, pravovremeno ćemo vas izvijestiti na mrežnim stranicama Općine Sutivan (www.sutivan.hr) .

Naglašavamo da nisu predviđene isplate u vidu subvencija, refundacija, bonova i slično, nego isključivo isporuka udžbenika i radnih bilježnica. Stoga, molimo roditelje da ne kupuju udžbenike i radne bilježnice jer povrat na taj način utrošenih sredstava neće biti moguć.