021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurat će svim učenicima udžbenike za školsku 2022./2023. godinu.

Općina Sutivan će, kao i prijašnjih godina, osigurati preostale obrazovne i radne materijale.

Udžbenici

O vremenu i načinu preuzimanja udžbenika biti ćete obaviješteni od strane Osnovnoj školi Supetar. Informacije o navedenom pratite na njihovim mrežnim stranicama: http://os-supetar.skole.hr/

Radni materijali

Materijal koje nabavlja Općina Sutivan (radne bilježnice, bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu, likovne mape i sl) biti će podijeljene u Sutivanu.

Vrijeme podjele radnih materijala bit će u tjednu od 29.08. – 02.09.2022.

O mjestu, točnom datumu i načinu preuzimanja, pravovremeno ćemo vas izvijestiti na mrežnim stranicama Općine Sutivan: https://www.sutivan.hr/

 

Naglašavamo da nisu predviđene isplate u vidu subvencija, refundacija, bonova i slično, nego isključivo isporuka udžbenika i radnih bilježnica. Stoga molimo roditelje da ne kupuju udžbenike i radne bilježnice jer povrat na taj način utrošenih sredstava neće biti moguć.