021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Obavještavamo sve mještane Općine Sutivan, stranke i poslovne suradnike,   da su se  zbog izvođenja radova na krovištu zgrade Općine Sutivan, od dana 9. travnja 2021. godine,  svi službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika,     privremeno preselilli u zgradu Knjižnice Antonio Rendić Ivanović Sutivan, na adresi: Sutivan, Kala o konguli 2. 

Kontakt telefoni, email-ovi, te adresa za slanje pismena ostaju isti, a rad sa strankama, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, obavljati će se samo uz prethodnu najavu.