021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

OBAVIJEST o početku radova na dijelu državne ceste DC114 (od Miraca do spoja za Park prirode)

Poštovani žitelji i gosti Općine Sutivan,

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb su kao javni naručitelj potpisale ugovor o izvođenju radova sa tvrtkom Strabag d.o.o. radi izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 114, dionica Mirca – Sutivan u duljini od 5,1 km.

Općina Sutivan je financirala izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela državne ceste DC114.

Ukupna vrijednost predmetnog ugovora je 1.374.780,75 eura (bez PDV). Dana 01. 02. 2024. godine tvrtka Strabag je uvedena u posao koji bi trebao biti izvršen do početka turističke sezone.

S obzirom na obvezu izvođača radova da u ugovorenom roku izvede sve preuzete obveze i potrebu što kvalitetnije zaštite svih sudionika u prometu na predmetnoj lokaciji (stanovništvo, vozila, kamioni, strojevi…), izvođač radova je postavio horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju.

Ovim putem vas molimo za strpljenje i poštivanje cjelokupno postavljene prometne signalizacije, a sve s ciljem zaštite sigurnosti svih sudionika u prometu i kvalitetnog izvršenja predviđenih radova u što kraćem periodu. Svima nam je u cilju da novu turističku sezonu dočekamo što spremniji, a ulaganje u cestovnu infrastrukturu značajno diže razinu sigurnosti prometa kako za naše domaće stanovništvo tako i za naše goste.

Unaprijed se zahvaljujem.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Ranko Blažević