021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

S laganim završetkom ljeta i početkom nove školske godine uvodi se novi raspored aktivnosti za sportsku dvoranu “Sokolana”. Pored termina koje zauzimaju djeca iz područne škole i dječjeg vrtića raspoređeni su treninzi odbojkaškog kluba, nogometnog kluba, baletnog studia te grupni kondicioni treninzi. Ostali neraspoređeni termini su slobodni te se za korištenje dvorane treba javiti domaru, Donatu Pivalici na mob. broj 095/578-4843 .