021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Od ovoga ljeta u Sutivanu je na snazi nova regulacija prometa koja se odnosi na rivu i na prilaze sa istoka, juga i zapada. Automatske rampe postavljene su pokraj crpne stanice Zapad (Caffe bar Macel), igrališta Bunta (istok) i općinske zgrade (jug). U području unutar rampi zabranjeno je prometovanje 24 sata na dan osim za stanare koji imaju riješen parking u svom objektu ili u zakupu na javnoj površini. Svi ostali mogu se koristiti novom obilaznicom. Detaljan prikaz novog režima prometa možete pronaći u Službenom glasniku br. 7/2016.