021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Nakon odličnih vijesti iz domene sporta evo još malo pozitive iz sektora kulture;  

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Brač” pozitivno je ocijenio aplikaciju na natječaj  FLAG-a za dvije manifestacije u iznosu od  546.873,68 kn (100 % bespovratan iznos). Aplikaciju je odradila Turistička zajednica Općine Sutivan.

            Prvi projekt naziva  „Nauka i lavura o stivanskom brodovlju“ za koji su odobrena sredstva od 194,017,72 kn obuhvaća niz aktivnosti tijekom 2021. godine.

U sklopu projekta  biti će izrađena bojanka sa tematikom stivanskih brodova koji su se koristili u prošlosti sa nekoliko najvažnijih informacijama o istima koja će biti predstavljena dječjoj populaciji u Sutivanu kroz radionice u zimskim mjesecima, te će se višak istih koristiti tijekom godine. Također će se u sklopu projekta održati i tri tipa radionica – ukupno šest (6) radionica (radionica brodomaketarstva, radionica vezivanja mornarskih čvorova, te kreativne radionice fokusirane na pomorsku  i  brodograditeljsku baštinu.

Kroz isti projekt  provesti će se i istraživanje o sutivanskim zavjetnim brodovima koje će rezultirati javnim predavanjem koje će se održati uz simultanu projekciju na engleskom jeziku za turiste. Uz sve to kreirati će se i nova turistička usluga prezentacije stivanskih zavjetnih brodova u crkvi sv. Roka kako bi se turite informiralo o sutivanskoj pomorskoj baštini.

Kroz tri gastronomske  večeri  u lipnju, listopadu i prosincu koje će se naslanjati na projektne aktivnosti biti će predstavljeni lokalni riblji proizvodi nabavljeni od lokalnih ribara, uz glazbenu pratnju kako bi se privuklo široku publiku te ih potaklo na povećano konzumiranje ribljih proizvoda.

ZA potrebe izvještavanja javnosti o provedbi projekta biti će angažirana tvrtka sa iskustvom u slični poslovima, kao i usluge TV, foto i radio reportaža

            Na drugi projekt naziva „Fantažija od ribe“ utrošiti će se 352.855,96 kn tijekom 2021. i 2022. godine.

U provedbu projekta izravno ćemo uključiti djecu vrtićke dobi koja će sudjelovati u radionici (prosječno 30 djece u dvije radionice) i bit će im podijeljena bojanka, potom djecu osnovnoškolske dobi koja će sudjelovati u edukaciji i nagradnom kvizu (prosječno 20 djece po edukaciji), turisti koji će posjetiti i sudjelovati u aktivnostima festivala Fantažija o’ ribe (prosječno 100 po festivalu);lokalno stanovništvo (prosječno 100 po festivalu); lokalni ugostitelji koji će sudjelovati na kulinarskim radionicama (prosječno 10 sudionika), srednjoškolci (prosječno 10 po radionici).

Trenutno na području FLAG-a Brač ne postoji bojanka za djecu o tipovima riba koje su prisutne uJadranu, a koje se koriste i u prehrani, kojom se djecu nastoji educirati o ribama, a posebicenjihovoj važnosti kao dijela prehrane, kao što ne postoji ni kuharica s isključivo ribljim jelima, pripremljenim na tradicijski način. Ovim projektom, planiramo kreirati trajni materijal kojim će seznanja i vještine lakše prenositi i nakon prestanka provedbe projekta, te smatramo da upravo tuleži inovativnost ovog projekta. Inovativnost se očituje i tipu festival posvećenom ribarskom životukoji obuhvaća različite elemente – od informativnih, gastronomskih, kulturnih i zabavnih sadržaja.

Ovaj projekt obuhvaća Festival  Fantažija o¨ribe  koji nje posvećen ribarstvu i s ribarstvom povezani temama te promociji korištenja ribe u prehrani. Obuhvaća kino projekcije filmova maritimne tematike, recitacija poezije pomorske  tematike,  predstavom tj. prikazom tradicijskog života ribara, predstavljanje tradicijskih vještina, te gastronomske ponude fokusirane na riblje proizvode  uz  glazbeni nastup. Sam festival traje 4 dana , održava se 4 puta godišnje – u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2021. godine.

Uz festival kroz projekt će se  izraditi edukativna bojanka o vrstama  ribe, održati likovna radionica, te edukacija i  nagradni kviz o vrstama ribe na Braču. Također će se izraditi i promovirati kuharica s tradicionalnim ribljim receptima, te organizirati kulinarska radionica.

U sklopu projekta organizirati će se i niz ribarskih večeri kako bi se promovirala riblja gastronomska ponuda i potaklo lokalno stanovništvo i posjetitelje Općine Sutivan da pojačano konzumiraju srdelu, koja će biti glavna sastavnica ribarskih večeri.