021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Započeli su radovi na nastavku izgradnje Zaobilaznice Sutivan, pripremni i zemljani, te radovi odvodnje za dionicu 2,  II faza u duljini od 170m (od km 1+890,00 do 2+060,00 ). Radovi su započeti u svibnju ove godine ali su zbog turističke sezone isti odgođeni do 1.listopada 2019.g.  Očekivani završetak radova je prosinac 2019.g. Nakon završetka gore navedenih radova pristupit će se asfaltiranju čim sredstva iz proračuna ŽUC-a budu dostupna.