021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Završeno je postavljanje umjetne stijene u sportskoj dvorani Sokolani na radost mnogobrojnih ljubitelja extremnog sporta, u prvom redu penjača.

Temeljem Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu robe Opremanje sportske građevine „Polivalentna dvorana Sokolana“ kao najpovoljnija ponuda za opremanje dvorane s Boulder – niskom stijenom za penjanje sa strunjačama ugovorila se ista sa cijenom ponude sa PDV-om od 147.115,98 kn.

Predmetna nabava sufinancira se iz tipa Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije.

Stijenu za penjanje moći će koristiti sportski penjači, alpinisti, alpinistička društva, boulderaši, amateri, rekreativci i djeca. Ova oprema će predstavljat izniman doprinos zajednici  jer opremanje glavnog dijela dvorane s Boulder – niskom stijenom za penjanje s pripadajućim strunjačama će kao takva biti jedina na otoku Braču smještena u zatvorenom prostoru.

Također se zahvaljujemo na donaciji sportske opreme od strane anonimnog dobročinitelja iz Republike Mađarske kojom je uređeno vaterpolo igralište na području Majakovca.