021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na internetskom portalu “Croatian hot spots” objavljena je najava utrke koja će se održati od 19. do 21. svibnja 2017. u Sutivanu.