021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

OBAVIJEST RODITELJIMA OSNOVNOŠKOLACA

Nabava i podjela udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala za školsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurat će svim učenicima udžbenike za školsku 2020./2021. godinu. Općina Sutivan će, kao i prošle godine, osigurati preostale obrazovne i radne materijale.

Sukladno mjerama koje će biti propisane, učenici će udžbenike preuzeti u Osnovnoj školi Supetar. O vremenu i načinu preuzimanja biti ćete naknadno obaviješteni od strane OŠ na njihovim mrežnim stranicama.

Materijal koje nabavlja Općina Sutivan (radne bilježnice, bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu, likovne mape i sl.) biti će podijeljene u Sutivanu. O mjestu, datumu i načinu preuzimanja, pravovremeno ćemo vas izvijestiti na mrežnim stranicama Općine Sutivan (www.sutivan.hr).

Naglašavamo da nisu predviđene isplate u vidu subvencija, refundacija, bonova i slično, nego isključivo isporuka udžbenika i radnih bilježnica. Stoga molimo roditelje da ne kupuju udžbenike i radne bilježnice jer povrat na taj način utrošenih sredstava neće biti moguć.