021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Danas, u nedjelju 30.08.2020 je zadnji dan plovidbe katamaranske linije Sutivan – Split – Sutivan.

U ovih šezdeset dana koliko je linija trajala za ovu godinu prevezeno je oko 6000 putnika. Krilo Shipping Company d.o.o., poduzeće koje obavlja prijevoz putnika na ovoj pruzi je iznimno zadovoljno brojnošću putnika kao i svim dobivenim uvjetima te najavljuje za sljedeću godinu i proširenje linije sa još jednom satnicom ukoliko to podrže i nadležne institucije koje odobravaju koncesiju. S obzirom da se linija pokazala jako efikasnom i prometnom, Općina Sutivan će i dalje nastaviti podupirati ovu inicijativu za povećanjem broja linija i dužeg vremenskog perioda korištenja linije. Bilo je lijepo vidjeti brzi brod kako svaki dan uplovljava u malu stivansku luku donoseći brojne drage ljude i široke osmijehe onima koji ih čekaju na predivnom “Velikom mostu”. Dah romantične prošlosti kada je vapor bio jedino sredstvo masovne komunikacije s kopnom i izvorom informacija se mogao osjetiti svakog dana u 16:30 h i 20:20 h na punom pristaništu te se nadamo da će u sljedećim godinama nove generacije stvarati neke nove, lijepe uspomene s modernog vapora.