021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U petak popodne 9. lipnja sazvana je konstitucijska sjednica novog općinskog Vijeća nakon završenih lokalnih izbora 2017. Utvrđeno je koliko je koja kandidacijska lista osvojila mjesta u Vijeću koje broji 9 članova. Sa neovisne liste Bartula Lukšića ušla su 3 člana, sa liste HDZ-a 3 člana, sa neovisne liste Nede Ivanovića 2 člana i sa liste SDP-a 1 član. Utvrđena su imena novih vijećnika koja ćemo naknadno objaviti. Nažalost, konstituiranje Vijeća nije uspjelo jer vijećnici nisu uspjeli izglasati predsjednika Vijeća, nakon glasanja za  tri člana koji su istakli svoju kandidaturu za to mjesto. Nijedan kandidat nije dobio dovoljno glasova pa se sjednica odgodila na mjesec dana.