021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Poziv se odnosi na vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice te vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu koji  se nalazi u privitku ove obavijesti, a koji je ujedno moguće i  podignuti, ispuniti i predati u Općini Sutivan  na adresi: Kala o konguli, 21403 Sutivan, svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Više o Javnom pozivu i postupku prijave saznajte na linku: 

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Obrazac za prijavu: https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Obrazac%20pojedinacni%20smjestaj2022.pdf