021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Nakon puno utrošenog vremena i energije konačno je ishođena pravomoćna građevinska dozvola za gradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava mjesne mreže u Ulici bana Jelačića i Hrvatskih velikana – vodovod, fekalni i oborinski kolektor.

Podsjetimo se, ovaj infrastrukturni zahvat će riješiti problem kanalizacije za stanovnike navedenih ulica te postaviti temelje za asfaltiranje izrazito frekventne ceste prema zaobilaznici.

Vrijednost projekta iznosi 5.975.000 kn (s PDV-om).

Projekt će, uz potporu EU i nacionalnih fondova, biti financiran dijelom iz proračuna Općine Sutivan, a dijelom iz sredstava Vodovoda Brač d.o.o. 

građevinska dozvola pravomoćna