021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Radi bolesti predavača predavanje je odgođeno za 31.01.2018. godine