021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Komunalna služba općine Sutivan ovih dana vrši godišnju rezidbu palmi. Ova akcija je samo jedna od mnogih kojima se nastoji očuvati naš jedinstveni palmored koji je specifičan za Sutivan i koji je vjerojatno jedna od naj fotografiranijih lokacija u našemu malome mistu. S završetkom rezidbe palmi komunalne snage počinju raditi na rezidbi tamarisa i uređenju ostalih zelenih površina.