021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U Supetru su 4. svibnja predstavnici Hrvatskog geološkog instituta održali prezentaciju povodom predstavljanja nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 – „Otok Brač“ (JELASKA i sur., 2015). Za razliku od prethodne ova je izrađena puno detaljnije i kao takva može poslužiti kao podloga za usmjerena i primjenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranje u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja.

U sklopu prezentacije ukazano je na geološke posebitosti otoka Brača, koje se po mišljenju predavača, zahvaljujući geološkoj raznolikosti mogu implementirati u geo-turističku ponudu kao dodani sadržaj bračkog turizma koji može funkcionirati i izvan sezone.

Jedna od tih posebitosti koja bi uskoro trebala prerasti u globalnu atrakciju pronađena je na području Općine Sutivan i trenutno čeka priznanje svjetske znanstvene zajednice nakon čega se očekuje i veliki interes javnosti što bi stivanskom turizmu i prepoznatljivosti dalo jedan veliki uzlet.Radi se o pojavi vezanoj za udar asteroida na području današnjeg Meksika za kojeg se smatra da je prouzročio pomor dinosaura nakon kojeg je uslijedila prevlast sisavaca, a koji se dogodio prije 66 milijuna godina. Pretpostavlja se da su se posljedice tog udara odrazile i na naš dio zemaljske kugle koji je tada bio bitno drugačiji nego danas a ono što je pronađeno u Sutivanu nepobitno dokazuje tu pretpostavku.

Narodna knjižnica i Općina Sutivan u suradnji sa HGI-jem planira nakon ljeta definirati geološku tematsku stazu koji bi uz spomenutu spektakularnu točku obuhvatila više geoloških lokacija na području Općine i tako stvorila novi turističko-edukativni sadržaj kakvog još nema na Braču a i šire..

Više o tome ovoga ljeta na predavanju dogovorenom sa dr. Tvrtkom Korbarem u sklopu Stivanskog lita 2016, znanstvenikom i članom HGI-ja, koji je sa suradnicima provodio temeljita istraživanja na spomenutom lokalitetu.