021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U nastavku članka možete vidjeti galeriju slika i video sa dvaju gradilišta: dječjeg vrtića te sa gradilišta na Trgu dr. Franje Tuđmana. Gradnja vrtića se lagano približava kraju, uskoro se uvodi sva potrebna oprema a na trgu nakon betoniranja počinje postavljanje kamenih ploča i klupica. Skela je postavljena za zamjenu dotrajalog krova na zgradi Općine. U sljedećim danima ćemo Vas izvještavati o daljnjem napretku radova.