021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima

U organizaciji Nike Ugrin, Anamarije Paradinovć, Ronilačkog centra Draulik iz Mline i općine Sutivan od 24. do 28. rujna 2018.godine u Kavanjinovim dvorima u Sutivanu na otoku Braču, odvijala se radionica izrade biokugli. Napravljeno je 10 000 kugli uz pomoć gospodina Petronija Tasića iz Ronilačkog centra Draulik u Milni, članova Centra za rehabilitaciju “Fra Ante Sekelez” iz Vrlike koji skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama, u pratnji psihologinje Marike Tadić Vujić i likovne terapeutkinje Branke Vuco Marić, učenika i učiteljica područne škole Sutivan, članova Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan, komunalne grupe, Turističke zajednice Sutivan, Udruge Maskalete, mještana, te načelnika gospodina Ranka Blaževića , koji su omogućili realizaciju ovog projekta.

Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi dio je ekološka akcija čišćenja podmorja od glomaznog otpada, stakla i plastike, koja će se održati 13.listopada 2018.godine u 10h (luka Sutivan), a drugi dio je tretiranje mora uz pomoć biokugli s efektivnim mikroorganizmima, točnije oko 80 vrsta različitih mikrobnih kultura (bakterije mliječne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasaci, aktinomicete i plijesni).

Cilj ovoga projekta je da se na prirodan i bezopasan način uklone štetne tvari iz mora uz pomoć biokugli koje su sposobne svojim biokemijskim procesima, sve štetne tvari iz mora pretvoriti u zdrave i korisne. Primarno djelovanje efektivnih mikroorganizama je sposobnost stvaranja organskih kiselina, enzima, antioksidansa, te ostalih produkata metabolizma pomoću kojih se složene organske tvari razlažu u jednostavne anorganske spojeve od kojih neke služe kao hrana biljkama.

Ovim projektom nastojali smo senzibilizirati i educirati stanovništvo o važnosti čištoće mora . Zaštita mora i zdrav morski okoliš od iznimne su važnosti za zdravlje stanovništva, ali i za turizam.