021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Krajem srpnja 2016. dovršeno je uređenje stivanske obilaznice koja je uvelike olakšala odvijanje prometa ovoga ljeta obzirom da je uveden novi režim u prometu i riva potpuno zatvorena za promet. Cesta je dobila vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, putokaze i zaštitni branik tako da je potpuno sigurna za prometovanje. Usput je dobila i šaljivi naziv kako je vidljivo na fotografiji u galeriji desno.