021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U ovim izazovnim situacijama s kojima se bori čitav svijet, pa i mi u Hrvatskoj, želimo podijeliti s Vama i jednu dobru vijest vezanu za izgradnju novog dječjeg vrtića u Sutivanu. Iako Općina Sutivan sve svoje snage i resurse trenutno usmjerava na očuvanje zdravlja stanovništva općine Sutivan, usporedo s tim ne zaboravljamo realizaciju vrhunskog  prioriteta naše Općine a to je upravo projekt izgradnje novog vrtića.

Sa tvrtkom LAVČEVIĆ d.d  iz Splita potpisan je Ugovor o građenju objekta u vrijednosti od  16.247.094,95 kuna (s PDV-om).  U skorije vrijem potpisat će se i Ugovor za opremanje dječjeg vrtića, a pretpostavljeni trošak je 1.104.112,50 kuna (s PDV-om). Za uredno i prema zakonu kvalitetno izvođenje radova i opremanja (stručni nadzor), angažirana je tvrtka KONZALTING d.o.o.  iz Splita, čiji trošak iznosi 247.500,00 kuna.  Ukupni projekt vrtića iznosit će : 17.598.707,45 kn (s PDV-om). Za navedene rashode, planirani izvori financiranja su potpora iz proračuna RH i EU te sredstva Općine Sutivan (dobivena suglasnost  Ministarstva financija). 

Nadamo se da će poslovi izgradnje krenuti odmah po okončanju izvanredne situacije izazvane pandemijom i veselimo se daljnjim razvojnim projektima koji će podizati standard života u našem mjestu.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Dugoročno povećati standard i kvalitetu života djece i roditelja s područja Općine Sutivan proširenjem prostornih kapaciteta i drugih elemenata programa ranog i predškolskog odgoja.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

  • izgraditi i opremiti dječji vrtić maksimalnog kapaciteta do 52 djece u jednoj smjeni – ovim će se povećati broj djece s područja općine koja će pohađati program ranog i predškolskog odgoja
  • osigurati zadovoljavajuću razinu usluge ranog i predškolskog odgoja – kroz povećanje prostornih kapaciteta po djetetu i uređenje vanjskih i drugih sadržaja
  • zaustaviti depopulacijske trendove – više mladih obitelji moći će ostati živjeti na području općine, jer će novi prostorni kapaciteti dječjeg vrtića omogućiti više grupni i više smjenski rad, kao i cjelodnevni boravak koji je usklađen s potrebama zaposlenih roditelja.