021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan ugovorila je sa tvrtkom Elektro-motori d.o.o. montiranje Aqualiftera (dizala za spuštanje u more invalida i starijih osoba). Usluga je to koja podiže standard stivanskih plaža i omogućuje svima da uživaju u moru i ljetovanju, makar bili starije dobi ili invalidne osobe. Aqualifter će se postaviti na Bunti iza Mlina, na postojećem mostiću.