021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Srijeda, 20. veljače 2019. godine ostati će zapisana kao jedan od najvažnijih dana u bližoj povijesti Općine Sutivan. U popodnevnim satima došao je službeni e-mail od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojem stoji Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za provjeru gdje se utvrđuje da je zahtjev za potporu Općine Sutivan za podmjeru 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sektor dječji vrtić pozitivno ocijenjen.

Što to znači?

To znači da je Općina Sutivan ostvarila pravo na intezitet potpore u visini od 80 % ulaganja u izgradnju novog dječjeg vrtića ukupne procijenjene vrijednosti nabave od 8.700.000,00 kn.

To znači da se nakon desetljeća čekanja počinje graditi novi dječji vrtić, koji zadovoljava najviše pedagoške i građevinske standarde, koji će omogućiti mladim obiteljima veće prilike za rad a djeci veći nivo komfora i pedagoško odgojnih mjera.

To znači da je dvogodišnji mukotrpni rad na izradi projektne dokumentacije, rasčišćavanja vlasničkih odnosa, dobivanja građevinske dozvole, uspješne aplikacije na natječaj Ministarstva poljoprivrede u podmjeri 7.4.1 uspješno priveden kraju te da će se vrtić ubrzo početi graditi nakon što Ministarstvo poljoprivrede obavi kompletnu evaluaciju svih prijava na razini RH.

Ovo je drugi kapitalni projekt desetljeća koji je uspješno proveden u ovoj godini (sjetimo se završetka faze A projekta “Prijateljima vrata otvorena”) a koji je i biti će financiran od strane državnih institucija i EU fondova u visini potpore od 80 %.

Sutivan raste, projekti se odrađuju, komunalna infrastruktura je iz dana u dan na sve većem nivou, socijalni program se iz godine u godinu povećava, kapitalni projektni zadaci se izvršavaju zadovoljavajućim tempom, mjesto ide naprijed velikim koracima prema svjetlijoj, boljoj budućnosti.