021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja SUTIVAN ISTOK

1_UPU ISTOK_IZMJENE I DOPUNE_Korištenje i namjena površina 2.1_UPU_istok _PROMET 2.2_UPU ISTOK_VODA 2.3_upu istok_kanalizacija 2.4_UPU ISTOK_STRUJA 3_UPU ISTOK_IZMJENE I DOPUNE_Uvjeti korištenja 4_UPU ISTOK_IZMJENE I DOPUNE_Uvjeti gradnje 1 Sutivan ID Istok_ODLUKA1...