Službene stranice Općine Sutivan

Gostoprimstvo

Priroda

Baština

Broj stanovnika

Površina u hektarima

OGLASNA PLOČA

Spremna kulturna signalizacija

Spremna kulturna signalizacija

Spremna je za postavljanje "kulturna" signalizacija koju je osmislila Turistička zajednica, a kojom će se označiti svi važniji objekti kulturne baštine u Sutivanu. Radi se o 20 moderno dizajniranih ploča sa informativnim tekstom na hrvatskom i na engleskom jeziku koji...

Iskopi u tijeku

Iskopi u tijeku

U tijeku su iskopi na dvije lokacije u Sutivanu koje provodi Općina Sutivan. U Ulici stivanskih ribara radi se na spajanju jedne od vertikala na novi kanalizacijski sustav uređen u istočnom dijelu Sutivana. Na suprotnoj strani Sutivana na potezu Bistrica-Likva iskapa...

Razgovor sa načelnikom na Dalmatinskom portalu

Razgovor sa načelnikom na Dalmatinskom portalu

Ranko Blažević: Općina Sutivan peta je najbogatija u Hrvatskoj, a zbog priljeva stanovništva bilježimo rast nataliteta Načelnik Sutivana posebno je ponosan na sanaciju velikog duga i zaobilaznicu koju se čekalo 40 godina Malo kada se može čuti da je na škoju hitno...

DOJAVE KOMUNALNOM REDARU

Poštovani,

klikom na link možete prijaviti komunalnom redaru Općine Sutivan svaku sumnju u kršenje komunalnog reda.

Dojavi

STRATEGIJA OPĆINE SUTIVAN

TIJELA LOKALNE UPRAVE