BRZA PRETRAGA
POSLJEDNJE NOVOSTI

  Objavljen je SLUŽBENI GLASNIK 13/2015 ( 1 DIO ) i ( 2 DIO)

   Objavljen je javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Detalje samo javno poziva možete vidjeti OVDJE.

 

 Objavljen je Javni poziv svim korisnicima proračuna Općine Sutivan za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sutivan za 2016. godinu.  Detalje javnog poziva možete vidjeti OVDJE. 

 

     Objavljen je novi Službeni Glasnik Općine Sutivan 11/2015, možete ga pogledati OVDJE.