Službene stranice Općine Sutivan

Gostoprimstvo

 

Priroda

 

Baština

 

Broj stanovnika

Površina u hektarima

 

O B A V I J E S T

 ZA SVE UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE U SUTIVANU  1. DO 4. RAZREDA

   Općinsko vijeće Općine Sutivan na 28. sjednici održanoj 20. koloovoza 2016. godine, donijelo je    j e d n o g l a s n o

      O D L U K U

o odobravanju sredstava za kupovinu udžbenika za učenike u Sutivanu od 1.do 4. razreda  Osnovne škole Supetar Ispostava Sutivan

Svim učenicima  od 1. do 4. razreda (ukljičivo i četvrti razred) Osnovne škole Supetar, Ispostava Sutivan isplatit će se novčana sredstva za kupovinu udžbenika, na način da će se isplaćivati učeniku, odnosno roditeljuiznos potreban za kupnju kompleta za odnosni razred I to:

 Za učenike u prvom razredu iznos od                    723,00   kn

Za učenike u drugom razredu iznos od                  644,00   kn

Za učenike u trećem razredu iznos od –                 639,00   kn

Za učenike u četvrtom razredu  iznos od               892,00   kn.

 

Općina će od učiteljica dobiti popis učenika upisanih u određeni razred na temelju kojih će se isplaćivati dodjeljeni iznos.

 SREDSTVA ĆE SE DIJELITI U OPĆINI SUTIVAN DANA 25. KOLOVOZA 2016. GODINE

ŽELIMO SVIM UČENICIMA USPJEŠNU ŠKOLSKU GODINU!

OPĆINA SUTIVAN

Obavijest za javnost u mjestu Sutivan

 

Poštovani mještani i ostali korisnici usluga T-coma na području Općine Sutivan,

 

Općina Sutivan primorana je da na  ovaj je način  upozna javnost, sve mještane i korisnike usluga T-com-a na području Općine Sutivan o slijedećim činjenicama:

 

Općina Sutivan imala je zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa T-com za prostor u svojoj zgradi – Općinski dom na Trgu dr.Franje Tuđmana 1,  do 01. lipnja 2016. godine.

U 2015. Godini Općina je obavijestila T-com da po isteku ugovora o zakupu poslovnog prostora neće zaključiti ugovor pod istim uvjetima već da se cijena zakupa koja je bila izuzetno niska mora promijeniti.

 

Drugo, T-com već dugi niz godina koristi besplatno javne površine za svoju mrežu i sada kada je obveza plaćanja regulirana zakonom dao je besramni prijedlog  za zaključenje ugovora o korištenju javne površine za telekomunikacijsku mrežu, a po zakonu se to moglo naplaćivati već odavno prije, međutim to se očito dobro skrivalo, a sada kad su Jedinice lokalne samouprave pokrenule akciju naplate, T – com uzima najbolje odvjetnike kako bi izbjegao plaćanje istoga.

 

Općina je bila spremna na pregovore sa T-com ali kao ravnopravni partner, a ne netko koga će se ucjenjivati.

T-com sada drži centalu u prostoru za koji nema zaključen ugovor o zakupu, a nije se pobrinuo niti za preseljenje u neki drugi prostor, očekujući da će Općina biti primorana na ustupak. Općina je stoga onemogućila pristup u svoj prostor gdje se nalazi centrala, očekujući da će sa drugom stranom postići povoljan dogovor za obje strane.

Osoba zadužena za pregovore sa Općinom izbjegava kontakte pa je Općina Sutivan primorana da sve zainteresirane obavijesti da se radi o gospodinu Tomislavu Đelaliji, kojega možete dobiti na mobitel: +385 98 473 947.

Žalostan je način na koji se T-com odnosi prema svojim korisnicima, kad trebate pričati sa nekom odgovornom osobom onda Vas upućuju na besplatan broj telefona 0800 9000, gdje se jave ljudi koji samo rade svoj posao i daju obavijesti, a kad ih se pita da Vas spoje sa nekim nadležnima za razgovor, nema povratne informacije.

Općina se nada da će ova Obavijest polučiti rezultate i da će T-com naći načina da zajedno sa Općinom razriješi nastalu situaciju, za dobrobit svih korisnika na području Općine Sutivan, kako bi mogli nesmetano koristiti sve vezane usluge.

OGLASNA PLOČA

Dovršeno uređenje obilaznice

Dovršeno uređenje obilaznice

Krajem srpnja 2016. dovršeno je uređenje stivanske obilaznice koja je uvelike olakšala odvijanje prometa ovoga ljeta obzirom da je uveden novi režim u prometu i riva potpuno zatvorena za promet. Cesta je dobila vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, putokaze i...

Proslava sv. Roka u Sutivanu

Proslava sv. Roka u Sutivanu

U utorak 16. kolovoza 2016. u Sutivanu je proslavljen blagdan sveca zaštitnika mjesta sv. Roka. Ujutro je održana kratka misa i čitanje života sv. Roka ispred njegove crkve na brežuljku iznad Sutivana, a zatim ga je procesija odvela u Župnu srkvu UBDM. Popodne je...

Proslava Vele Gospe u Sutivanu

Proslava Vele Gospe u Sutivanu

Danas je svečanom svetom misom i zatim procesijom po mjestu obilježen blagdan Vele Gospe, 15. kolovoza 2016. Poseban dodatak proslavi čine i plotuni kontroverznog topa koji označava početak i kraj procesije prema staroj stivanskoj tradiciji. Neki to odobravajau, neki...

Javni uvid

            REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA         OPĆINA SUTIVAN  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:351-01/16-01/0005 URBROJ:2104/08-03/1-16-0002 Sutivan, 26. srpnja 2016. godine   J A V N I   U V I D   U PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN ZA...

Plan gospodarenja otpadom-rasprava

PGO SUTIVAN 2016-2022 Preko linka iznad ovog teksta možete pogledati nacrt Plana gospodarenja otpadom (PGO) u Općini Sutivan. Molimo vas da svoje primjedbe ili prijedloge objavite u polju za komentare ili pošaljete na adresu Općine.  ...

DOJAVE KOMUNALNOM REDARU

Poštovani,

klikom na link možete prijaviti komunalnom redaru Općine Sutivan svaku sumnju u kršenje komunalnog reda.

Dojavi

STRATEGIJA OPĆINE SUTIVAN

 

TIJELA LOKALNE UPRAVE