Službene stranice Općine Sutivan

Gostoprimstvo

Priroda

Baština

Broj stanovnika

Površina u hektarima

OGLASNA PLOČA

ODOBRENA EU SREDSTVA ZA NAJVEĆI OPĆINSKI PROJEKT DO SADA:

“SUTIVAN – prijateljima vrata otvorena”

Cilj projekta „SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena“ je revitalizirati i valorizirati bogatu kulturnu baštinu Općine Sutivan kako kulturnim tako i popratnim sadržajima u svrhu poboljšanja turističke ponude i kvalitete života općenito.

Ovaj integrirani program će biti prekretnica koja će označiti novi život Sutivana – upravo putem ključnih odrednica povijesnog razvoja koje se revitaliziraju i vraćaju u životno tkivo Općine. Analogno navedenom, temeljna ciljna skupina projekta su posjetitelji kulturnih dobara Općine Sutivan koji će moći uživati u vraćanju života u Kavanjinove dvore kao i okolnog popratnog sadržaja sa novim multimedijalnim, atraktivnim sadržajima.

Planira se obnoviti zaštićeno dobro Kavanjinovi dvori, napraviti izložbeno galerijski prostor s multimedijom i spomen sobom Kavanjin, suvenirnicom, restoranom i multifunkcionalnom dvoranom. Revitalizirati će se i park Kavanjinovih dvora te stara uljara i ljetno kino sa raznim turističkim sadržajima. Planira se opreminiti turistički info centar s multimedijalnom dvoranom, te Općinski dom s internt hot spot centrom koji je također zaštićeno nepokretno kulturno dobro.

Ciljna skupina su i zaposleni na području Općine Sutivan, ponajviše u segmentima turizma, kulture i tradicionalne proizvodnje koja će svoje proizvode prezentirati i prodavati na lokalnom području. Ukupno, fokus projekta usmjeren je i na poduzetnike, odnosno mala privatna domaćinstva koja nude, ili će nuditi smještaj. Ciljna skupina su i razne kulturne udruge i udruge koje promiču očuvanje tradicije i baštine ovog kraja.

Revitalizacijom i modernizacijom kulturno-povijesnih lokaliteta njihovo djelovanje dobiva dodatno na važnosti i postaje zamašnjak daljnje kulturne promocije kraja i Općine.

kavanjin-projekt3

 

Otvoreno novo dječje igralište

Otvoreno novo dječje igralište

Kao što smo prije par dana najavili, dječje igralište na "Pjoveru" uređeno je i svečano otvoreno uz nazočnost općinskog načelnika Ranka Blaževića i djece iz stivanskog vrtića i podružnice osnovne škole u Sutivanu. Općina je osigurala osvježenje a djeca su se pobrinula...

Uređenje proširene prometnice

Uređenje proširene prometnice

U tijeku je oblaganje kamenom sjeverne strane ceste od "Mlina" prema "Grginoj luci" u koju je početkom godine ugrađena kanalizacijska infrastruktura koja je na sebe priključila istočni dio mjesta. Uslijed tog zahvata došlo je i do proširenja prometnice i njenog...

Odluka o izradi IIDPPU Sutivana

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13),  Općinsko vijeće Općine Sutivan na 29. sjednici održanoj 16. studenoga 2016.  godine donijelo je,       ODLUKU O IZRADI Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine...

DOJAVE KOMUNALNOM REDARU

Poštovani,

klikom na link možete prijaviti komunalnom redaru Općine Sutivan svaku sumnju u kršenje komunalnog reda.

Dojavi

STRATEGIJA OPĆINE SUTIVAN

TIJELA LOKALNE UPRAVE