021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Natječaj za prijem u vlastiti pogon Općine Sutivan

Temeljem članka  2. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.5/15)  i članka 53 . Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br.7/13, 2/14 i 6/14)   pročelnik Jedinstvenog upravnog...