Obavijest o testiranju kandidata na natječaju za pročelnika

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SUTIVAN OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA:112-02/17-01/0005 URBROJ: 2104/08-02/1-17-0007 Sutivan, 19.09.2017.G.   Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine...

Natječaj za prijem u vlastiti pogon Općine Sutivan

Temeljem članka  2. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.5/15)  i članka 53 . Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br.7/13, 2/14 i 6/14)   pročelnik Jedinstvenog upravnog...