Poštovani,

putem kontakt forme na desnoj strani možete prijaviti komunalnom redaru Općine Sutivan svaku sumnju u kršenje komunalnog reda.

Prijava kršenja komunalnog reda

15 + 1 =